Search Results

Yediyurappa

153 posts
Rahul Gandhi on Karnataka Crisis
Read More

Congress expels 14 Karnataka rebel legislators

The expelled MLAs are: Pratap Gouda Patil, B.C. Patil, Shivaram Hebbar, S.T. Someshekhar, Byrati Basavraj, Anand Singh, R. Roshan Baig, Muniratna, K. Sudhakar, M.T.B. Nagaraj, Shrimant Patil, Ramesh Jarkiholi, Mahesh Kumatahalli and R. Shankar.